Naše publikácie

Novinka

365 výtvarných a stavebných pamiatok Orava.

Publikácia obsahuje výber z pripravovanej podrobnej Ilustrovanej encyklopédie pamiatok Oravy.

Slovensko
ilustrovaná encyklopédia pamiatok

Kniha, v ktorej nájdete všetko o pamiatkach architektúry, sochárstva a maliarstva nachádzajúcich sa na území Slovenska.

Stavby, ktoré sa stali architektúrou

Autor v tejto knihe opisuje a vysvetľuje, prečo boli zoskupenia pôvodných vidieckych stavieb v našich Karpatoch také krásne.

Prezentácia knihy

365 výtvarných a stavebných pamiatok Orava

14. decembra 2023 o 17.00 hodine

Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Pozývame vás do Oravskej knižnice na uvedenie novej publikácie Petra Kresánka, 365 výtvarných a stavebných pamiatok Orava.
Tristošesťdesiatpäť strán publikácie má formu obľúbeného formátu stolového „večného kalendára“. Umožňuje mať tak denne pred sebou vždy jednu z jedinečných hodnôt našej Oravy.
⇒ Oravská knižnica, Samuela Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín

Poštová adresa

SIMPLICISSIMUS vydavateľstvo
Záhradnícka 4139/1
811 07 Bratislava

Elektronická pošta

info@simplicissimus.sk

Telefón

+421 905 215 444